Il picul princip

Ah, pičul princip, j ài capît, cussì, un pôc a la volte, la malincunìe da tô pičule vite. A dilunc tu vevis vût, par straviâti, dome il clip dal sorêli ch’al va a mont. J soi vignût a savei cheste gnove ta binôre da cuarte dì, cuant che tu mi âs dit: Mi plâs tant l’amont dal sorêli.

15.00

Add to wishlist

Condividi

Antoine De Saint-Exupery

Friulano

Comune di Gemona del Friuli